Nieuwe Uitleg 13 | 5761 EB Bakel | 06-30741147 | 06-27454587 |

benwbronnen@upcmail.nl

Toepassingen:

 

De bronnen zijn geschikt voor:

• Agrarische, industriële en particuliere toepassingen

• Bodemwarmtewisselaars

• Ontijzeringsinstallaties

• Kleine bodemenergiesystemen

• Handpomp voor in de tuin

 

 

Technische specificaties

• Boringen mogelijk tot 50 meter diepte

• Broncapaciteit tot 25 m³/uur

• Diverse diameters

• Geschikt voor bovengrondse- en onderwater pompen